Απαντήσεις ερωτήσεων στην 1η διάλεξη Πυθαγόρειας Αριθμητικής

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν τέθηκαν από τους συμμετέχοντες της  πρώτης διάλεξης στην Πυθαγόρεια Αριθμητική που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο στις 13.12.2011.

Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα για το μεγάλο Ψηφίο;

Το Μεγάλο Ψηφίο (εφεξής Ψηφίο) είναι το Όλον. Ανέκφραστο, ολόκληρο, πλήρες κι αδιαίρετο περιλαμβάνει τα πάντα. Στο συλλογισμό για τους αριθμούς, το Ψηφίο αποτελεί την πρώτη κατηγορία, την Κατηγορία των κατηγοριών, όπου όλες οι έννοιες ενυπάρχουν συμπυκνωμένες σε τέτοιο βαθμό, ώστε είναι αδύνατον να διακριθεί η μία από την άλλη.

Οποιοδήποτε παράδειγμα μιας έννοιας αποτελεί αναλογία με μερικά, κι όχι με όλα τα χαρακτηριστικά της. Εφόσον υφίστανται παράδειγματα τα οποία εκφράζουν ποιότητες του Ψηφίου, αυτό σημαίνει ότι ήδη μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ των εννοιών που ενυπάρχουν σε αυτό. Το Ψηφίο υπάρχει πριν γίνει οποιουδήποτε είδους διάκριση κι αποτελεί την κατάσταση του συλλογισμού πριν και πέρα από την ύπαρξη κάθε παραδείγματος.  Περισσότερα…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.