Περί της πρώτης πρόβλεψης από το ΠΙΦΕΑΑ

Τα βασίλεια της Γης και η θέση του σύγχρονου ανθρώπου

Ο κόσμος είναι οργανωμένος κλιμακωτά. Κάθε βαθμίδα εμπεριέχει τις ποιότητες του όλου και, ταυτόχρονα, παρουσιάζει τις δικές τις ιδιαίτερες μοναδικές ιδιότητες και νόμους εσωτερικής δομής. Προς διευκόλυνσή μας, ας ονομάσουμε αυτές τις βαθμίδες βασίλεια. Εμφανίζεται η δυνατότητα να διακρίνουμε τέσσερεις βαθμίδες- βασίλεια: αυτό των ορυκτών, των φυτών, των ζώων και το βασίλειο των ανθρώπων.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το βασίλειο των ανθρώπων παρουσιάζει τελειοποιημένη δομή. Και αυτό γιατί η κλιμακωτή οργάνωση του κόσμου απαιτεί ο άνθρωπος να είναι τόσο διαφορετικός από τα ζώα, όσο διαφορετικά είναι τα ζώα από τα φυτά και τα φυτά από τα ορυκτά. Εντούτοις, ο σημερινός άνθρωπος παρουσιάζει πολλές ποιότητες των ζώων:  ομοίως κι εκείνος γεννιέται, αναπαράγεται και πεθαίνει. Πολλών ειδών ζώα μένουν και ενεργούν από κοινού, μαζί ανατρέφουν τους απογόνους τους, κατασκευάζουν φωλιές κ.ο.κ, προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για τροφή και ασφαλή στέγη. Εάν ορίσουμε τη γενική έννοια “ανθρώπος” ως τη συνειδητότητα Homo Sapiens (Άνθρωπος ο Σοφός), τότε γίνεται φανερό ότι ο σύγχρονος άνθρωπος εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή ιδέες που προέρχονται από τα υπόλοιπα βασίλεια, που κι εκείνα εμπεριέχουν σοφία με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Για παράδειγμα, η ιδέα της οικονομικής ανάπτυξης έχει προέλευση στο φυτικό βασίλειο: το νόημα της ύπαρξης του φυτού είναι η ανάπτυξη. Ή η ιδέα της αυτοματοποίησης και της μηχανογράφησης είναι βασισμένη στην αμεταβλητότητα και αυστηρή τάξη της δομής του βασιλείου των ορυκτών.

Όλα τα βασίλεια τοποθετούνται άρρηκτα το ένα μέσα στο άλλο και αλληλοεξαρτώνται- το βασίλειο των ορυκτών αποτελεί τη βάση για το βασίλειο των φυτών, των φυτών για αυτό των ζώων, και των ζώων για εκείνο των ανθρώπων.Τα φυτά αλλάζουν τις ποιότητες του βασιλείου των ορυκτών και τα ζώα επηρεάζουν την οργάνωση του βασιλείου των φυτών. Αν και είναι αναγκασμένος να έχει σχέση με τα υπόλοιπα βασίλεια- να τα φροντίζει και να τα οργανώνει-, αυτός καθ’ αυτός ο άνθρωπος έχει αμιγώς ανθρώπινα καθήκοντα και συγκεκριμένη αποστολή στον κόσμο.

Η ανθρωπιστική οργάνωση των βασιλείων της Γης κατά τον 21ο αιώνα

 O ανθρωπος διαθέτει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, το οποίο τον καθιστά πλήρως διακριτό από τους αντιπροσώπους των υπόλοιπων βασιλείων, κι αυτό είναι ο λόγος κι η γραφή. Αυτό το χαρακτηριστικό, εκτός από καθημερινή εφαρμογή, έχει αυτοτελή έννοια η οποία προσδίδει στην ιδιότητα της επικοινωνίας ένα νέο περιεχόμενο. Η ιδέα της εμφάνισης ενός νέου ανθρώπου, του κατ’ ουσίαν ανθρώπου, βασίζεται σε αυτό το νέο περιεχόμενο της ιδιότητας της επικοινωνίας, ως το μοναδικό μέσο γνώσης, δραστηριότητας και αλλαγής του κόσμου. 

Με την εμφάνιση του βασιλείου του νέου ανθρώπου, οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών βασιλείων αποκτούν, για πρώτη φορά, το χαρακτηριστικό της αμοιβαίας επικοινωνίας, η οποία αλλάζει τους εσωτερικούς νόμους του κάθε βασιλείου. Ως αποτέλεσμα, ο κόσμος εξανθρωπίζεται.

Γιατί ο νέος άνθρωπος στην Κρήτη;

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι αιώνων, η Ευρώπη υπέφερε από εσωτερικές πολεμικές συγκρούσεις. Η Κρήτη και η Ελλάδα αποτέλεσαν ενιαίο κράτος πάνω από μία φορές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προστατεύονται από τις εξωτερικές απειλές. Στον 21ο αιώνα, όποτε η εφαρμογή της ιδέας της “Ενωμένης Ευρώπης” είναι πιο υπαρκτή από ποτέ, δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη για πολεμικές και πολιτικές συμμαχίες εντός της Ένωσης. Τώρα, η ασφάλεια της Ένωσης είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό ζήτημα. Έτσι, τα προβλήματα μεταξύ χωρών, π.χ. οι σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας, μπορούν να επιλυθούν από την οπτική της ολοκληρωμένης Ευρώπης.

Σε αυτό το πεδίο, εμφανίστηκε η δυνατότητα οι σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Ελλάδας να στηριχθούν σε μια νέα βάση, δίνοντας προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές αξίες, έναντι των πολιτικών κι οικονομικών.

Η Κρήτη, ως αυτάρκης πολιτική οντότητα, υπήρχε πολύ παλιότερα από την ιστορική ιδέα της Ελλάδας ως έθνος. Ο Μινωικός Πολιτισμός προϋπήρξε του  Ελληνικού και ο τελευταίος εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, στην Κρήτη παραμένουν ζωντανές οι αρχαίες παράδοσεις της ανεξαρτησίας του πνεύματος και της φιλοξενίας.

Η ιδέα μιας ανεξάρτητης Κρήτης είναι βασισμένη σε ένα τρόπο ζωής, ο οποίος, στην ουσία του, παραμένει αναλλοίωτος κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών. Η πλούσια φύση σε συνδιασμό με την εξελιγμένη γεωργική δραστηριότητα στηρίζουν την οικονομική αυτοδυναμία της Κρήτης, έτσι ώστε οι Κρήτες να είναι σε θέση να παρέχουν άνετες συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας των επισκεπτών τους. Η ομορφιά της κρητικής Γης και το επίπεδο επικοινωνίας και φιλοξενίας των Κρητών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την φιλοσοφική κατανόηση κι ανακατασκευή του κόσμου.

Κείμενο πρόβλεψης του Απόλλωνα

This entry was posted in Institute and tagged , , , , . Bookmark the permalink.