Ανοιχτή επιστολή στην Άγγελα Μέρκελ

Αξιότιμη κυρία Καγκελάριε!

Σας γράφουμε από το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης σαν εκπρόσωποι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πυθαγόρα. Ανησυχούμε γιατί ο κόσμος ακριβώς 100 χρόνια μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ξαναβρίσκεται στο κατώφλι ενός παγκόσμιου πολέμου. Η Γερμανία γνωρίζει εκ πείρας πολύ καλά, ποιο είναι το τίμημα για κάτι τέτοιο. Στις αρχές του 21ου αιώνα πήρε η Γερμανία την πρωτοβουλία για το χτίσιμο μιας ενιαίας Ευρώπης, που στηριζόταν σε καλή γειτνίαση, καθώς και πολιτιστική και οικονομική συνεργασία. Σήμερα αποτελεί η Γερμανία για την Ευρώπη ένα σύμβολο ειρήνης και σταθερότητας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Γερμανία κυβερνάει σαν καγκελάριος μία
γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν την προδιάθεση να επιλύουν με ειρηνικούς τρόπους τα προβλήματα και είναι σε θέση να φροντίσουν την συνολική ευταξία, όπως μια καλή νοικοκυρά στο σπιτικό της.

Εσείς, κυρία Μέρκελ, σαν καγκελάριος μιας βιομηχανικής χώρας, γνωρίζετε ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται άμεσα από την ενεργειακή της αυτάρκεια. Στις αγροτικές χώρες είναι αυτό κυρίως η ηλιακή ενέργεια. Όμως οι βιομηχανικές χώρες εξαρτώνται από ενεργειακές πηγές, που βρίσκονται στη γη. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των πηγών αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας. Οι σύγχρονοι οικονομικοί μηχανισμοί αγνοούν την ενεργειακή αξία των πηγών, προς χάριν της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και των πολιτικών πλεονεκτημάτων.

Για να έχουμε ρεαλιστική εικόνα της οικονομίας, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τις φυσικές διαδικασίες, οι οποίες εκρέουν κατά την παραγωγή και την χρήση της ενέργειας.Το σύγχρονο σύστημα ενεργειακής παροχής των βιομηχα- νικών χωρών καταλήγει στην καύση πετρελαίου και αερίου. Είναι γνωστό ότι 1 κιλό ορυκτής καύσιμης ύλης αποδίδει περίπου 10 kWh. Εάν υπολογίσουμε τις ενεργειακές αξίες για την παραγωγή, για την παράδοση για την επεξεργασία, καθώς και για τις απώλειες κατά την παραγωγή ενέργειας, διαπιστώνουμε ότι ο τελικός παραλήπτης στην καλύτερη περίπτωση παραλαμ- βανει μόνο 1 kWh. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ενεργειακής παροχής καταναλώνει το ίδιο 90 % της ενέργειας και ολόκληρο το σύστημα της οικονομίας παραλαμβάνει το πολύ πολύ μόνο 10 % της πρωταρχικής ενέργειας!
Τι είδους οικονομία μπορεί να δημιουργηθεί πάνω σε μία τέτοια βάση; Μόνο μια πολύ φτωχική.

Αυτές οι συνθήκες μας πιέζουν σε ενεργειακή απόκτηση με άλλο τρόπο, με εξαπάτηση ή στρατιωτική (παρέμβαση). Για να καταφέρουμε να ζήσουμε με ειρήνη και αφθονία, χρειάζεται να εξισορροπήσουμε το γενικό ενεργειακό έλλειμμα.

Τον 20ο αιώνα ανακάλυψε η ανθρωπότητα την πυρηνική ενέργεια. Το θαύμα έγκειται στο ότι 1 κιλό ατομική καύσιμη ύλη μπορεί να παράγει 100 εκατομμύρια kWh! Η ενεργειακή απόκτηση είναι λοιπόν ασύγκριτα μεγαλύτερη, απ’ ότι τα έξοδα για την απόκτηση των πηγών, την παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας. Αυτό είναι οφθαλμοφανές όταν συγκρίνουμε τα έξοδα μεταφοράς για ένα κιλό ουράνιο με αυτά για 100.000 τόνους πετρέλαιο.

Όμως η ανθρωπότητα δεν ήταν δυστυχώς ακόμα έτοιμη για ένα τέτοιο πλεόνασμα. Χρησιμοποίησε αυτή την πλεονάζουσα ενέργεια για την κατασκευή όπλων με τεράστια εκρηκτική δύναμη και τα χρησιμοποίησε για την επιπλέον ανάκτηση πετρελαίου. Σαν συνέπεια αυτού δεν προσαρμόστηκε η σύγχρονη ατομική βιομηχανία στις ανάγκες του συστήματος ενεργειακής παροχής. Χρησιμοποιεί επικίνδυνους αντιδραστήρες για να παράγει βόμβες και η απόκτηση ηλεκτρισμού αποτελεί μόνο ένα δευτερεύον προϊόν. Η ασφάλεια και η διαχείριση των αποβλήτων κατέχουν σ’ αυτή την περίπτωση την τελευταία θέση.

Αυτό οδήγησε στο ν’ αποφασίσουν η Γερμανία και μερικές άλλες χώρες να παύσουν τελείως (με την παραγωγή) πυρηνικής ενέργειας. Η απόφαση, να κλείσουν οι πεπαλαιωμένοι σταθμοί ατομικής ενέργειας, ήταν σωστή, αλλά το να πιστέψουν ότι μπορούν να καλύψουν την ενεργειακή κατανάλωση μιας βιομηχανικής χώρας μέσο των συμβατικών ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας ήταν κάτι ουτοπικό.

Η ηλιακή, αιολική και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες της βαριάς βιομηχανίας, ακόμα και εάν κάλυπταν ολόκληρη την Ευρώπη με φωτοβολταϊκά.

Η ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ενεργειακό σύστημα, το οποίο να πληρεί τα ακόλουθα τρία βασικά κριτήρια: ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ολοκληρωτική και ακίνδυνη αξιοποίηση των αποβλήτων. Είναι δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ένα τέτοιο σύστημα, αφού όλες οι απαραίτητες συνθήκες γι’ αυτό ήδη υφίστανται: τα αποθέματα καυσίμων, η αντίστοιχη τεχνολογία για την παραγωγή και χρήση της ενέργειας, εξειδικευμένο, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Επιτρέψτε μας να δοκιμάσουμε να το επιβεβαιώσουμε.

Στην Ρωσία δημιουργήθηκε ένας αντιδραστήρας, που χρησιμοποιεί μόλυβδο σαν μέσον ψύξης. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους αντιδραστήρες, που χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη και θυμίζουν τοιουτοτρόπως μια χύτρα, που απειλεί με έκρηξη, ο αντιδραστήρας που λειτουργεί με μόλυβδο είναι προστατευμένος. Ο μόλυβδος είναι η καλύτερη προστασία για την ραδιενέργεια και σκληραίνει με οποιαδήποτε μεταβολή της στεγανότητας του αντιδραστήρα.
Ο αντιδραστήρας κατασκευάστηκε έτσι, ώστε με κάθε παρέκκλιση από την φυσιολογική λειτουργία, η αλυσιδωτή αντίδραση διακόπτεται. Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος αντιδραστήρας προσφέρει απόλυτη σιγουριά και με ασφάλεια αποκλείεται η πιθανότητα μιας μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτός ο τύπος αντιδραστήρα δοκιμάστηκε στην πράξη πάνω από 30 χρόνια.

Στην Γαλλία, την Ρωσία, στην Τσέχικη Δημοκρατία και άλλες χώρες χρησι- μοποιούνται τεχνολογίες, που επιτρέπουν τον καθαρισμό της πυρηνικής καύσιμης ύλης από το διασπώμενο υλικό και αυτό εκ νέου συμπεριλαμβάνεται στην παραγωγή ενέργειας.

Εκτός τούτου αναπτύχθηκε ένας αντιδραστήρας επονομαζόμενος «ανακυκλωτής αποβλήτων», που ήταν σε θέση να επεξεργάζεται ξανά ραδιενεργά στοιχεία, που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας και που η αποθήκευση τους είναι επικίνδυνη. Αυτός ο αντιδραστήρας «ανακυκλωτής αποβλήτων» χρησιμοποιεί για την ανακύκλωση όλα τα παραχθέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων, ραδιενεργών και χημικών και επιλύει ολοκληρωτικά τα προβλήματα της οικονομικής ασφάλειας της βιομηχανίας. Στον γήινο φλοιό υπάρχουν αρκετά αποθέματα πυρηνικών καυσίμων για χιλιάδες έτη.

Εάν οι ένοπλες δυνάμεις, μας διαθέσουν τα αποθέματα πλουτωνίου που βρίσκονται αποθηκευμένα για την παρασκευή όπλων, για την παραγωγή ενέργειας, αυτά θα είναι αρκετά για τα πρώτα 100 χρόνια.

Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος παροχής ενέργειας δεν μπορεί να συμβεί μόνο σε μία χώρα. Απαραίτητες τεχνολογίες δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χώρες και οι πηγές των πρώτων υλών είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη ήπειρο. Οι καταναλωτές ενέργειας βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην πυκνοκατοικημένη Δυτική Ευρώπη, όμως οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης καυσίμων και ανακύκλωσης αποβλήτων μπορούν να τοποθετηθούν στην πιο αραιοκατοικημένη Ανατολική (Ευρώπη). Εκτός τούτου χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, καθώς και διεθνής έλεγχος. Όλο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα ενιαίο σύστημα, σε μια ενωμένη Ευρώπη από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια.

Γιατί να μην υλοποιήσουμε μια ενωμένη Ευρώπη στα φυσικά γεωγραφικά της σύνορα, δίχως τον τρόμο ενός πολέμου;

Η ακεραιότητα της Ευρώπης αντιστοιχεί στην ακεραιότητα ενός οργανισμού, που ανάμεσα στα διαφορετικά όργανα δεν υπάρχουν καθόλου σκέψεις κέρδους, εκβιασμού ή ανταγωνισμού, παρά μόνο η ορθή λειτουργικότητα όλων των οργάνων. Μαζί μ’ αυτό είναι απαραίτητο, για κάθε ξεχωριστή περιοχή στην ενωμένη Ευρώπη να καθοριστεί μια εξειδίκευση. Παραδείγματος χάρη μπορεί η Ρωσία ν’ αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην ανακύκλωση αποβλήτων για όλη την Ευρώπη. Περιστασιακές διενέξεις θα πρέπει χάριν του συμφέροντος όλης της Ευρώπης να ξεπεραστούν και να μη χρειάζονται πλέον διώξεις, όπως κυρώσεις, κλείσιμο των συνόρων κ.α.

Η αφθονία αυτής της ενέργειας θα δημιουργήσει για τους ανθρώπους στην Ευρώπη νέες συνθήκες ζωής, αφού θ’ αποκλειστεί η καταπίεση λόγο της πείνας ή της παγωνιάς ή της επιθετικότητας των γειτόνων κ.α.

Οι άνθρωποι θα είναι σε θέση ν’ απασχοληθούν με καθαρά ανθρωπιστικά θέματα, όπως την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τοιουτοτρόπως με την πραγματοποίηση του προορισμού τους σαν ανθρώπων, σε αντιδιαστολή με τα ζώα που πολεμούν για την επιβίωση.

Αγαπητή κυρία Μέρκελ, εμείς οι Ευρωπαίες γυναίκες απευθύνουμε έκκληση προς εσάς ως άνθρωπο, ως φυσικό και ως καγκελάριο, με την προσωπική σας παρέμβαση να προωθήσετε την δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης βασισμένης σ’ ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας μαζί με την Ρωσία. Από την τοποθέτηση σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης! Επιτρέψτε μας να αποκλείσουμε όλες τις αφορμές για κάθε μορφή πολέμου σ’ αυτό τον κόσμο. Επιτρέψτε η 100στή επέτειος από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ν’ αποτελέσει την έναρξη της ειρήνης και της σταθερότητας επί της γης.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και αισιοδοξία!

Γαύδος, 22 Μαρτίου 2014

Rachel Spiess, Alla Yavtushenko

Advertisements
Posted in Uncategorized

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ “Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ”

Γαύδος 2013 

21η Σεπτεμβρίου

ΜΕΤΟΧΙ

17:00 Έναρξη Εργασιών Συμποσίου

Παρουσιάσεις

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

22α Σεπτεμβρίου

ΜΕΤΟΧΙ

9:00 Αναφορές του ΠΙΦΕΑΑ

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

13:00 Διάλειμμα

18:00 Αναφορές των καλεσμένων

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

20:30 Προβολή ντοκυμαντέρ “Οι Αθάνατοι στο Νοτιότερο Ακρο της Ευρώπης”

23η Σεπτεμβρίου

Πρωί:  Δημιουργία Ηλιοφάνειας

Διεξαγωγή Ηρωικής Πράξης

Εσπέρα: Διεξαγωγή Θαύματος

Ολοκλήρωση Εργασιών Συμποσίου

Posted in Uncategorized

Συμπόσιο 2013

Το ΠΙΦΕΑΑ έχει την τιμή να ανακοινώσει το ερχόμενο Συμπόσιο με θέμα:

 “Η αθανασία ως τρόπος ζωής” 

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2013, στο νησί της Γαύδου, στην Ελλάδα.

         Symposium_scene_Nicias_Painter_MANΗ φιλοσοφία, στη σύγχρονη μορφή της, αποτελείται από ένα σύνολο ορισμών κι
αξιωμάτων, άμεσα σχετιζόμενων με επιχειρήματα ανθρώπων, οι οποίοι δε βρίσκονται στη ζωή εδώ και πολύ καιρό, και τα οποία δεν έχουν αμφισβητηθεί και ελεγχθεί από κανέναν.

Πιστεύουμε ότι η φιλοσοφία είναι ο ζων συλλογισμός, ο οποίος δε μπορεί να σταματήσει, φτάνοντας σε ένα τελικό συμπέρασμα ή στην πλήρη γνώση. Ακόμη, ο συλλογισμός είναι αδύνατον να διακόπτεται, λέγοντας για παράδειγμα: “Αφού συλλογιστήκαμε, τώρα ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο, και κάποτε συνεχίζουμε“.

Η διακοπή του συλλογισμού σημαίνει το θάνατο του φιλοσόφου, αφού ο ίδιος ο φιλόσοφος είναι το παράδειγμα της φιλοσοφίας του, κι είναι αυτή καθ΄αυτή η ζωή του, που παρουσιάζει κι ελέγχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της φιλοσοφίας του.

Σας προσκαλούμε σε ένα συμπόσιο ανθρώπων, οι οποίοι, στη ζωή τους, έφτασαν στη κατανόηση ότι η αθανασία είναι ο μοναδικός στόχος της ανθρώπινης ύπαρξης κι ότι το ζήτημα αυτό είναι αναγκαίο να εξεταστεί από όλες τις πιθανές πλευρές του, παρά την ασυνέπεια και τον κατακερματισμό των απόψεων, που εκπροσωπούνται από διαφορετικές φιλοσοφίες, θρησκείες, επιστήμες, κλπ. Εξαιρούνται της πρόσκλησης εκείνοι που αυτοαποκαλούνται επιστήμονες, φιλόσοφοι, προστάτες της αλήθειας και της πίστης και οι θεμελιωτές της νομιμοποίησης του θανάτου, εφόσον οι απόψεις τους είναι, ήδη, αρκούντως γνωστές.

Το συμπόσιο σκοπεύει στην παρουσίαση εκθέσεων, όπου μπορούν να εκφραστούν οι θέσεις τόσο των αρχαίων, όσο και των σύγχρονων σχολών, σχετικά με θέματα όπως: ατομική και συλλογική αθανασία, επιστημονικές και μη επιστημονικές μέθοδοι για να νικηθεί η θνητότητα του σώματος.

Επιπλέον, καλωσορίζουμε εκθέσεις με θεματικές, οι οποίες αρχικά αποτελούσαν τμήματα της φιλοσοφίας: τη λογοτεχνία και το θέατρο, σαν παραδείγματα αθάνατης συμπεριφοράς, την αριθμητική και τη μουσική, σαν παραδείγματα που εκφράζουν τις άχρονες σχέσεις των συστατικών του κόσμου.

Οι εκθέσεις και η συζήτηση θα λάβουν χώρα σε στρογγυλή τράπεζα και θα ακολουθήσει γευσιγνωσία ελληνικών και μη κρασιών, τα οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν μαζί τους. Σε όλους θα δοθεί πιθανότητα εκφώνησης λόγου, αλλά όχι σε πάνω από οκτώ άτομα ταυτόχρονα.

Η οργανωτική επιτροπή αναμένει να λάβει προτάσεις πρακτικά  εφαρμόσιμες.

Οι Γραμματείς,

Ελένη Σκρέκου & Rachel Spiess

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:      symposium@pifea.org

Posted in Uncategorized | Tagged , , , ,

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 Γαύδος, Ελλάς, 21 Αυγούστου 2012

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τo θέμα της παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή της Κρήτης και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στην Κρήτη και τη Γαύδο, το νοτιότερο νησί της Ευρώπης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η λήψη μιας τέτοιας απόφασης από την κυβέρνηση της Ελλάδας και τις ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας, στηρίζεται από ανάλογα επιχειρήματα. Εμείς, οι κάτοικοι της Γαύδου, τα θεωρούμε λανθασμένα και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε διατεθειμένοι  να επιτρέψουμε την καταστροφή του τρόπου της ζωής μας.

Είναι άκρως ανησυχητικό κι επικίνδυνο να ξεκινήσουν γεωτρήσεις σε ζώνη σεισμικής δραστηριότητας. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των εργασιών. Ας θυμηθούμε τη Φουκοσίμα, όπου το πυρηνικό εργοστάσιο κατασκευάστηκε, παρόλο που ήταν ήδη γνωστή η περιοδικότητα της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Επομένως, η καταστροφή του εργοστασίου είχε συνυπολογιστεί στο σχέδιο κατασκευής και λειτουργίας του.

Η λεκάνη της Θάλασσας της Μεσογείου, η οποία σε αντίθεση με τον Κόλπο του Μεξικού, μοιάζει με λίμνη, θα μετατρέψει οποιοδήποτε τοπικό ατύχημα σε περιβαλλοντική καταστροφή στην κλίμακα ολόκληρης της Μεσογείου.

Η Γαύδος είναι η τελευταία γωνιά καταπράσινου παράδεισου στην Ευρώπη. Εδώ, η φύση δεν έχει αλλάξει ανεπανόρθωτα υπό την επίδραση της παγκόσμιας βιομηχανίας. Στο νησί μας έρχονται να ξεκουραστούν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, και το να μετατραπεί ένα τέτοιο μέρος σε βιομηχανική ζώνη, για λόγους αμφίβολων οικονομικών συμφερόντων, αποτελεί μη-ανθρωπιστική πράξη.

Δεν πιστεύουμε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Μεσόγειο θα σώσει την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, όσο κερδοφόρα κι αν αυτή αναμένεται. Είναι αδύνατο να αναστηλωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία με μοναδικό δεκανίκι το φυσικό αέριο. Πιστεύουμε ότι η οικονομία οφείλει να υπηρετεί τους ανθρώπους κι δεν θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για τις ανάγκες της.

Γνωστοποιούμε τη γνώμη μας για το θέμα αυτό πριν από την έναρξη ερευνών για τους υπόγειους πόρους στην περιοχή μας, ώστε όταν προκύψουν προβλήματα, καμία κυβερνήση και κανείς εμπλεκόμενος δε θα είναι σε θέση να καταφύγει σε δικαιολογίες του τύπου “εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα γι’ αυτό.”

Είναι επείγουσα ανάγκη:

1ον  Να απαγορευθεί η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

2ον  Η Γαύδος και η Κρήτη να αναγνωριστούν και να προστατευτούν ως θησαυροί της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς.

3ον  Όποια εργασία με περιβαλλοντικές συνέπειες λαμβάνει χώρα στη Γαύδο και την Κρήτη να γίνεται με την πρότερη συναίνεση των κατοίκωντους δια δημοψηφίσματος.

Posted in Uncategorized | Tagged ,

Έκθεση φωτογραφίας, Γαύδος 2012

Το Βασίλειο των Αθανάτων στη Γαύδο

Περισσότερες πληροφορίες:

Posted in Uncategorized

Πυθαγόρεια Αριθμητική: Μια παραβολή για την Πεντάδα

H τέταρτη διάλεξη με θέμα “Η εμφάνιση της έννοιας του Ανθρώπου ως Δημιουργού” πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 20.3.2012 και ολοκλήρωσε τη σειρά εισαγωγικών διαλέξεων για την Πυθαγόρεια Αριθμητική και τους κανόνες κατασκευής κόσμων.

Το κείμενο της διάλεξης βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

***

   

www.gavdosinstitute.org  |  www.pifea.org

Posted in Institute, Lectures | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Πυθαγόρεια Αριθμητική: Μια παραβολή για την Τετράδα

Η τρίτη εισαγωγική διάλεξη Πυθαγόρειας Αριθμητικής με θέμα “Μια παραβολή για την Τετράδα” πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 21 Φεβρουαρίου 2012.

Το κείμενο της διάλεξης βρίσκεται αναρτημένο εδώ.

Posted in Institute, Lectures | Tagged , , , , , ,